May 1, 2013

Kodutöö 3VANEMLIKU KONTROLLI TRAKVARA LUBAVUSED JA PUUDUSED EESTI LASTEVANEMATE SEISUKOHALT
Probleem:  Eesti lapsed aktiivselt kasutavad internetti, kuid vanemliku järelevalve tarkvara jääb lastevanemate seas vähekasutatavaks. Järelevalve programmide levikule ja kasutuselevõtule soodustaks selge arusaam antud tüüpi tarkvara eelistest ja puudustest, pakutavast funktsionaalsusest, millistes olukordades tarkvara rakendamine on otstarbekas.

Eesmärk: Välja selgitada vanemliku kontrolli tarkvara lubavusi ja puuduseid Eesti lastevanemate seisukohalt; teha järeldusi millistel juhtumitel vanemliku järelevalve tarkvara kasutamine on otstarbekas.

Uurimisküsimus
Meetod
1.      Milliseid piiranguid seavad Eesti lastevanemad oma lastele seoses meedia tarbimisega?

             2. Kuidas vanemad kontrollivad oma laste tegutsemist internetis?

             3.  Mida lubavad kontrollida ja piiraja vanemliku järelevalve vahendid?


            4.      Millised on nende vahendite peamised nõrkused?

1. küsitlus veebis lumepalli meetodiga (sihtrühm: lapsevanemad lastega vanuses 4-12 aastat)
2.  vt1


3.  tarkvara analüüs/ tarkvara spetsifikatsiooni analüüs


4. lastevanemate intervjuu + ekspertide arvamused
Tulemusena:
- teen järeldusi millistel juhtumitel vanemliku järelevalve vahendite  kasutamine on otstarbekas;
- annan soovitusi tarkvara arendajatele funktsionaalsuse täiendamiseks.

April 3, 2013

Kodutöö N2
VANEMLIKU JÄRELEVALVE TARKVARA KASUTAMINE EESTIS

Probleem:  Eesti lapsed aktiivselt kasutavad internetti, kuid vanemliku järelevalve tarkvara jääb lastevanemate seas vähekasutatavaks. Järelevalve programmide levikule ja kasutuselevõtule soodustaks selge arusaam antud tüüpi tarkvara eelistest ja puudustest ning probleemidest, mis tarkvara kasutamisel tekivad.

EESMÄRK
UURIMISKÜSIMUS
1.Anda ülevaade vanemliku järelevalve tarkavara funktsionaalsusest.


- Millised vanemliku järelevalve vahendid eksisteerivad; kuidas nad liigituvad?

- Milliseid funktsioone ja võimalusi vanemliku järelevalve tarkvara pakub?


2. Välja selgitada lastevanemate vajadused    vanemliku järelevalve tarkvara suhtes. 


- Milliseid meetodeid kasutavad  lastevanemad, et jälgida oma laste tegutsemist internetis?

- Millisena (kui suurena) näevad lastevanemad järelevalve tarkvara rolli laste online-riskide eest kaitsmisel?

- Milliseid online-riske tajuvad lapsevanemad oma lastele kõige ohtlikumana?

- Milliseid järelevalve tarkvara funktsioone peavad lastevanemad kõige vajalikumaks?

3. Tuvastada probleeme järelevalve tarkvara kasutamisel; pakkuda lahendusi.- Kuivõrd olemasolevad vanemliku järelevalve vahendid vastavad lastevanemate vajadustele?

- Mis on vanemliku järelevalve tarkavara nõrkused?